S-WEB-Goal-05 cat

IGUALTAT DE GÈNERE

Aconseguir entre els gèneres i empoderar a totes les dones i noies.

Es tracta de d’erradicar la violència i la discriminació contre les dones, així vol dir acabar amb totes les ofrmes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual.

 

METES DE L’OBJECTIU 5 ( igualtat de gènere )

 

  • Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.
  • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç, i forçat i la mutilació genital femenina.
  • Rèconeixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons sigui procedent en casa país.
  • Asegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, económica i pública.
  • Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
  • Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l’apoderament de les dones.
  • Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells.